Wolverine Vol.3 Chapter 19 : Sự Trở Về Của The Native., next Wolverine Vol.3 Chapter 20

Đây là phần 3 của loạt truyện tranh nhiều kỳ dành riêng cho nhân vật Wolverine của Marvel. Phần đầu tiên được xuất bản năm 1982 và hiện nay mới nhất là phần 6 (2014). Các phần tuy được xây dựng theo dòng thời gian tuyến tính nhưng nội dung không phụ thuộc vào nhau và vì thế đều có thể xem như các bộ truyện độc lập. Bản thân mỗi phần cũng là một tập hợp gồm nhiều câu truyện nhỏ, không có sự liên hệ quá mật thiết giữa các truyện (tương tự như thể loại truyện 'slice of life' của manga vậy)., Chapter 19 : Sự Trở Về Của The Native.

Wolverine Vol.3

/ Chapter 19 : Sự Trở Về Của The Native.
Báo chương lỗi
Wolverine Vol.3
Wolverine Vol.3
Wolverine Vol.3
Wolverine Vol.3
Wolverine Vol.3
Wolverine Vol.3
Wolverine Vol.3
Wolverine Vol.3
Wolverine Vol.3
Wolverine Vol.3
Wolverine Vol.3
Wolverine Vol.3
Wolverine Vol.3
Wolverine Vol.3
Wolverine Vol.3
Wolverine Vol.3
Wolverine Vol.3
Wolverine Vol.3
Wolverine Vol.3
Wolverine Vol.3
Wolverine Vol.3
Wolverine Vol.3

Wolverine Vol.3

/ Chapter 19 : Sự Trở Về Của The Native.
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508