Vua Sinh Tồn [Chapter 85] Next [Chapter 86]

Một người là game thủ nghèo rớt mồng tơi, một người là trung can nghĩa đảm. Hai người cùng chia sẻ một tài khoản game King. Không còn đường để đi, hai người hi vọng nhờ vào game để đổi đời. Họ hoàn thành những nhiệm vụ bất khả thi trong game, trở thành huyền thoại Vua Sinh Tồn, Chapter 85

Vua Sinh Tồn

/ Chapter 85
Báo chương lỗi
Vua Sinh Tồn
Vua Sinh Tồn
Vua Sinh Tồn
Vua Sinh Tồn
Vua Sinh Tồn

Vua Sinh Tồn

/ Chapter 85
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508 6 thang