Võ Thần Thiên Kiếp Chapter 1, next Võ Thần Thiên Kiếp Chapter 2

Hải Hổ tiền truyện, Võ Thần hậu truyện vì quá dài, hơn 500 chapter do nhiều họa sĩ vẽ liên tiếp trong thời gian dài, nên sẽ được phân ra thành từng phần. Các bạn nhớ theo dõi truyện tại Comicvn.net để ủng hộ truyện ra sớm nhé. Phần Thiên Kiếp này mốc thời gian là sau Hải Hổ 3, trước Võ Thần 300. Lúc này Bạch Gia Hoàng Đế đang làm chủ đại địa. , Chapter 1

Báo chương lỗi
Võ Thần Thiên Kiếp
Võ Thần Thiên Kiếp
Võ Thần Thiên Kiếp
Võ Thần Thiên Kiếp
Võ Thần Thiên Kiếp
Võ Thần Thiên Kiếp
Võ Thần Thiên Kiếp
Võ Thần Thiên Kiếp
Võ Thần Thiên Kiếp
Võ Thần Thiên Kiếp
Võ Thần Thiên Kiếp
Võ Thần Thiên Kiếp
Võ Thần Thiên Kiếp
Võ Thần Thiên Kiếp
Võ Thần Thiên Kiếp
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508