Virgin Na Kankei

Kimijima là một người làm việc tự do đang cố gắng để trở thành người của quần chúng.Sau một đêm cùng làm việc "sai trái" với một người phụ nữ,anh ta đã tìm được việc làm cho mình nhưng thật trớ trêu là sếp của anh ta chính là người con gái mà tối qua cùng anh làm việc "sai trái"...
10
  • Nhóm dịch: Đang cập nhập ...
  • Tác giả: Đang cập nhập ...
  • Lượt xem: 527

Truyện tương tự

Sắp xếp: Mới nhất

  • Đặng Xuân Kiên

    https://reurl.cc/Wde0nD

    2020/08/10 10:22

X
X