Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 17, next Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 18

Vũ Chi Đỉnh Phong, Di Sơn Đảo Hải, Tróc Tinh Nã Nguyệt, nghịch loạn thời không!Kiếm cực kỳ cảnh, một kiếm thành Đạo, một kiếm thông thần, một kiếm phá vạn pháp!Niên thiếu Lý Phù Trần, ngẫu được kim sắc tiểu phù, linh hồn không ngừng tiến hóa, ở thiên tài này như mưa, cường giả Như Vân thế giới, lấy kiếm trong tay, du ngoạn sơn thuỷ tuyệt đỉnh.Thiên địa có lúc hủy diệt,riêng ta vĩnh hằng bất hủ., Chapter 17

Vĩnh Hằng Chí Tôn

/ Chapter 17
Báo chương lỗi
Vĩnh Hằng Chí Tôn
Vĩnh Hằng Chí Tôn
Vĩnh Hằng Chí Tôn
Vĩnh Hằng Chí Tôn
Vĩnh Hằng Chí Tôn
Vĩnh Hằng Chí Tôn
Vĩnh Hằng Chí Tôn
Vĩnh Hằng Chí Tôn
Vĩnh Hằng Chí Tôn
Vĩnh Hằng Chí Tôn
Vĩnh Hằng Chí Tôn
Vĩnh Hằng Chí Tôn
Vĩnh Hằng Chí Tôn
Vĩnh Hằng Chí Tôn
Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

/ Chapter 17
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508