Tu Chân Tứ Vạn Niên [Chapter 88] Next [Chapter 89]

Nếu vũ trụ này, là một khu rừng tối tăm tanh máu, thì những Tu Chân Giả chúng ta, cũng sẽ phóng sinh mệnh chói lọi. Cuối cùng, đóm lửa nhỏ nhoi sẽ đốt cháy khu rừng tăm tối này, chiếu sáng cả thế giới! Tu Chân 40.000 năm, một thiếu niên biên cảnh bình phàm, gào thét tinh hà, chủ tể truyền kỳ nhiệt huyết của hệ ngân hà!, Chapter 88

Báo chương lỗi
Tu Chân Tứ Vạn Niên
Tu Chân Tứ Vạn Niên
Tu Chân Tứ Vạn Niên
Tu Chân Tứ Vạn Niên
Tu Chân Tứ Vạn Niên
Tu Chân Tứ Vạn Niên
Tu Chân Tứ Vạn Niên
Tu Chân Tứ Vạn Niên
Tu Chân Tứ Vạn Niên
Tu Chân Tứ Vạn Niên
Tu Chân Tứ Vạn Niên
Tu Chân Tứ Vạn Niên
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508 6 thang