Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn Chapter 0, next Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn Chapter 1

Vô Cực Thiên Tôn tu tiên, nghịch chuyển tiên pháp tối cao của tông môn. Chỉ là vì trở về đô thị! Lần này, quyết sửa chữa sai lầm, bù đắp lại nuối tiếc của kiếp trước, tiền bạc, sức mạnh, người đẹp đều có đủ. Truyện cải biên từ tiểu thuyết "Trùng Sinh chi Đô Thị Tu Tiên" , Chapter 0

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 12/07/19 2804