Tokyo Manji Revengers Chapter 111, next Tokyo Manji Revengers Chapter 112

Takemichi, thanh niên thất nghiệp còn trinh, được biết rằng người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến bây giờ mà anh hẹn hò từ trung học đã chết. Sau một vụ tai nạn, anh ta thấy mình được quay về những ngày cấp hai. Anh ta thề sẽ thay đổi tương lai và giữ lấy người con gái ấy, để làm việc đó, anh ta quyết định sẽ vươn lên làm trùm băng đảng khét tiếng nhất ở vùng Kantou. Ủng hộ bọn mình tại FB:https://www.facebook.com/EiShunTeam/ , Chapter 111

Tokyo Manji Revengers

/ Chapter 111
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 12/07/19 2804