Tinh Thần Biến Chapter 139, next Tinh Thần Biến Chapter 140

Một câu truyện tiên hiệp hoành tráng kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu. Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình.Truyện mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để đi tìm được tình yêu của mình., Chapter 139

Tinh Thần Biến

/ Chapter 139
Báo chương lỗi
Tinh Thần Biến
Tinh Thần Biến
Tinh Thần Biến
Tinh Thần Biến
Tinh Thần Biến
Tinh Thần Biến
Tinh Thần Biến
Tinh Thần Biến
Tinh Thần Biến
Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

/ Chapter 139
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508