Tiếng gáy sát thủ Chapter 55 (END), next Tiếng gáy sát thủ Chapter 56

Trường học, khắp mọi nơi bỗng dưng xuất hiện lũ gà khát máu, luôn xem con người là mục tiêu. Enji Yuu - anh cả của nhà phúc lợi Komei No Satou phải làm thế nào để bảo vệ những người thân yêu trước lũ gà kia?! , Chapter 55 (END)

Tiếng gáy sát thủ

/ Chapter 55 (END)
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 12/07/19 2804