Thủy Hử Truyện Báo Đảm Thôn Thiên

Thủy Hử được xem là một trong Tứ Đại Danh Tác, xưa nay đã có nhiều họa sĩ chuyển thể truyện tranh nhưng của Chu Thắng, đệ tử Hoàng Ngọc Lang là đầy đủ và mở rộng nhất. Có cốt truyện chi tiết từng vị anh hùng đến khi tụ nghĩa. Một bộ truyện lớn không thể bỏ qua. , Báo Đảm Thôn Thiên

Thủy Hử Truyện

/ Báo Đảm Thôn Thiên
Báo chương lỗi
Thủy Hử Truyện
Thủy Hử Truyện
Thủy Hử Truyện
Thủy Hử Truyện
Thủy Hử Truyện
Thủy Hử Truyện
Thủy Hử Truyện
Thủy Hử Truyện
Thủy Hử Truyện
Thủy Hử Truyện
Thủy Hử Truyện
Thủy Hử Truyện
Thủy Hử Truyện
Thủy Hử Truyện
Thủy Hử Truyện
Thủy Hử Truyện
Thủy Hử Truyện
Thủy Hử Truyện
Thủy Hử Truyện
Thủy Hử Truyện

Thủy Hử Truyện

/ Báo Đảm Thôn Thiên
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508