Thượng Thiện Chapter 2, next Thượng Thiện Chapter 3

Đạo trưởng Đạo Nhiên trong một lần truy bắt yêu quái, tình cờ phát hiện được một bé gái được yêu quái nuôi từ nhỏ, vì ăn yêu quái nên thể chất thay đổi. Đạo Nhiên nhận bé gái làm đệ tử, đặt đạo hiệu Thượng Thiện. Câu chuyện là hành trình dài của họ trên âm dương lộ... , Chapter 2

Thượng Thiện

/ Chapter 2
Báo chương lỗi
Thượng Thiện
Thượng Thiện
Thượng Thiện
Thượng Thiện
Thượng Thiện
Thượng Thiện
Thượng Thiện
Thượng Thiện
Thượng Thiện
Thượng Thiện
Thượng Thiện
Thượng Thiện
Thượng Thiện
Thượng Thiện
Thượng Thiện
Thượng Thiện
Thượng Thiện

Thượng Thiện

/ Chapter 2
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508