Thiếu niên Địch Nhân Kiệt [Chapter 7] Next [Chapter 8]

Đầu năm năm Vĩnh Huy đời Đường, thiếu niên Địch Nhân Kiệt đang đến Biện châu nhậm chức Phán Tá, đợi chờ trước mặt là cơn ác mộng: Vụ án ly kỳ ân sư Vương Đại Nhân bị giết.  Con gái Biện Châu Thích Sứ là Hạ Đan Đồng cùng Địch Nhân Kiệt đi trên con đường phá những vụ án ly kỳ nhất lịch sử... Mời các bạn đón xem tại beeng.net, Chapter 7

Báo chương lỗi
Thiếu niên Địch Nhân Kiệt
Thiếu niên Địch Nhân Kiệt
Thiếu niên Địch Nhân Kiệt
Thiếu niên Địch Nhân Kiệt
Thiếu niên Địch Nhân Kiệt
Thiếu niên Địch Nhân Kiệt
Thiếu niên Địch Nhân Kiệt
Thiếu niên Địch Nhân Kiệt
Thiếu niên Địch Nhân Kiệt
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508 6 thang