Thiên Sát Cuồng Đao Cuồng Đao hội Yên Vương

Trong đời ta, thứ ta xem trọng nhất là Đạo Nghĩa, nhưng ta lại thứ đạo nghĩa ta truy cầu bán đứng. Bây giờ, ta mặc kệ đạo lí và hàm nghĩa đứng sau Đạo nghĩa là gì, Cuồng Đao ta chỉ có đau thương và phẫn nộ... Qua Thiên Sát Cuồng Đao, bạn đọc sẽ tìm thấy tạo hình quen thuộc của Ôn Nhật Lương và Trịnh Kiện Hòa trong các tác phẩm trước đó như Hải Hổ, Võ Thần... , Cuồng Đao hội Yên Vương

Thiên Sát Cuồng Đao

/ Cuồng Đao hội Yên Vương
Báo chương lỗi
Thiên Sát Cuồng Đao
Thiên Sát Cuồng Đao
Thiên Sát Cuồng Đao
Thiên Sát Cuồng Đao
Thiên Sát Cuồng Đao
Thiên Sát Cuồng Đao
Thiên Sát Cuồng Đao
Thiên Sát Cuồng Đao
Thiên Sát Cuồng Đao
Thiên Sát Cuồng Đao
Thiên Sát Cuồng Đao
Thiên Sát Cuồng Đao
Thiên Sát Cuồng Đao
Thiên Sát Cuồng Đao
Thiên Sát Cuồng Đao

Thiên Sát Cuồng Đao

/ Cuồng Đao hội Yên Vương
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508