The Great Helmsman (Tập Kết Hiệu) Nộ Hải Cuồng Long

Bộ truyện kỷ niệm 1 năm thành lập nxb Đại Độ. Lần đầu tiên tập hợp 08 Chủ bút nổi danh Hongkong: Ôn Nhật Lương, Quảng Bân Cường, Hồ Thiệu Quyền, Tư Đồ Kiếm Kiều, Tào Chí Hào, Hoàng Thủy Bân, Viên Gia Bảo, Từ Đại Bảo. Mỗi tác giả đóng góp một nhân vật nổi bật của mình, qua đó thể hiện tâm tư, ước muốn của tác giả... Một bộ truyện không thể bỏ qua. Đón xem tại Comicvn.net Các nhân vật ẩn dụ: Hắc Sát Luyện Ma: Mạng internet và truyện không bản quyền Bá Hoàng: Hoàng Ngọc Lang Quang Vinh Dực Thần: Mã Vinh Thành Thần Long: Khưu Phúc long Võ Luận Thiên: Ôn Nhật Lương Tự Cường: Quảng Bân Cường (mượn vảy Thần Long là theo Khưu Phúc Long học hỏi) Bảo Bối Nhi: Từ Đại Bảo (một thời gian theo hướng truyện cấp 3, sáng tác Kim Bình Mai (Kim Lâm Mai) Siêu Thần Kiếm Diệu: Tư Đồ Kiếm Kiều Các ẩn dụ khác:  Đao Kiếm Thạnh Thế: thời kỳ phát triển rực rỡ của Manhua Ma Thần Đạo: Tiểu Ma Thần Đồng Nhân Công: Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Thánh Vương Quyết: Đại Thánh Vương Thần Binh Đại Pháp: Thần Binh Huyền Kỳ , Nộ Hải Cuồng Long

The Great Helmsman (Tập Kết Hiệu)

/ Nộ Hải Cuồng Long
Báo chương lỗi
The Great Helmsman (Tập Kết Hiệu)
The Great Helmsman (Tập Kết Hiệu)
The Great Helmsman (Tập Kết Hiệu)
The Great Helmsman (Tập Kết Hiệu)
The Great Helmsman (Tập Kết Hiệu)
The Great Helmsman (Tập Kết Hiệu)

The Great Helmsman (Tập Kết Hiệu)

/ Nộ Hải Cuồng Long
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508