Thanh Ninh Chi Hạ [Chapter 261] Next [Chapter 262]

Nữ chính của chúng ta, Ninh Đóa Đóa, sau khi chuyển trường từ thành phố S về thành phố Q ven biển, ngày đầu tiên đi học, đã phát hiện ra một anh học bá trâu nhất trường, cũng là đệ nhất soái cơ, đang trốn một góc khóc hu hu do cô lạc đường khi tới trường, họ chia tay nhau khi cảm xúc đôi bên không mấy vui vẻ cho lắm. Sau đó Đóa Đóa lại có một mối nghiệt duyên với người tình trong mộng của các thiếu nữ toàn trường. Và thế là những cảnh khóc chảy nước mắt, cười phọt nước mũi, đã xảy ra giữa các vị lam thanh lữ thú” của chúng ta., Chapter 261

Thanh Ninh Chi Hạ

/ Chapter 261
Báo chương lỗi
Thanh Ninh Chi Hạ
Thanh Ninh Chi Hạ
Thanh Ninh Chi Hạ
Thanh Ninh Chi Hạ
Thanh Ninh Chi Hạ
Thanh Ninh Chi Hạ
Thanh Ninh Chi Hạ
Thanh Ninh Chi Hạ
Thanh Ninh Chi Hạ
Thanh Ninh Chi Hạ

Thanh Ninh Chi Hạ

/ Chapter 261
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508 6 thang