Tầm Sinh Chapter 1, next Tầm Sinh Chapter 2

Tổng hợp những truyện ly kỳ bí ẩn của Hòa Tiểu Quỷ. Nhân vật chính của truyện là Lục Nhất Sinh, chủ của một cửa hàng bí ẩn, chuyên đi gom mua thất tình lục dục của người chết, và có khả năng tạo giấc mơ...  , Chapter 1

Tầm Sinh

/ Chapter 1
Báo chương lỗi
Tầm Sinh
Tầm Sinh
Tầm Sinh
Tầm Sinh
Tầm Sinh
Tầm Sinh
Tầm Sinh
Tầm Sinh
Tầm Sinh
Tầm Sinh
Tầm Sinh
Tầm Sinh
Tầm Sinh
Tầm Sinh
Tầm Sinh
Tầm Sinh
Tầm Sinh
Tầm Sinh

Tầm Sinh

/ Chapter 1
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508