Tam Quốc Chí Dị [Hồi 39A: Cạm bẫy chết chóc] Next [Hồi 40A: Cạm bẫy chết chóc]

Sau Tây Du, Tam Quốc Chí Dị là tác phẩm lớn năm 2019 của bộ đội Trịnh Kiện Hòa, Đặng Chí Huy. Truyện ra mắt đầu tháng 1. Các bạn chú ý đón xem tại Comicvn.net, Hồi 39A: Cạm bẫy chết chóc

Tam Quốc Chí Dị

/ Hồi 39A: Cạm bẫy chết chóc
Báo chương lỗi
Tam Quốc Chí Dị
Tam Quốc Chí Dị
Tam Quốc Chí Dị
Tam Quốc Chí Dị
Tam Quốc Chí Dị
Tam Quốc Chí Dị
Tam Quốc Chí Dị
Tam Quốc Chí Dị
Tam Quốc Chí Dị
Tam Quốc Chí Dị
Tam Quốc Chí Dị
Tam Quốc Chí Dị
Tam Quốc Chí Dị
Tam Quốc Chí Dị
Tam Quốc Chí Dị
Tam Quốc Chí Dị

Tam Quốc Chí Dị

/ Hồi 39A: Cạm bẫy chết chóc
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508 6 thang