Sweet Home Chapter 88, next Sweet Home Chapter 89

Cha Hyun Soo, cậu học sinh cấp 3 ghét xã hội, có tiền sử tự tử, và sống ích kỷ. Vào 1 ngày đẹp trời, cậu mất tất cả người thân và phải tự mình bương trải với đờ. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như thế. Cậu nhận ra có những sinh vật đáng sợ đang tồn tại và ám ảnh chính mình. , Chapter 88

Sweet Home

/ Chapter 88
Báo chương lỗi
Sweet Home
Sweet Home
Sweet Home
Sweet Home
Sweet Home
Sweet Home
Sweet Home

Sweet Home

/ Chapter 88
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508