Shin Seiki Evangelion [Chapter 95] Next [Chapter 96]

Hẳn là nhiều người đã biết về bộ anime nổi tiếng hại não này rồi nhỉ?? Tuy nhiên là kết thúc của anime khá là hại não (theo mình nghĩ thì chẳng phải cái kết) đã làm bao nhiêu người hờ hững,... Nhưng không sao, manga này đã có end nên mình đã đâm đầu vào dịch tuy rằng trình non nên hơi chậm (thông cảm), nhưng mình hứa sẽ không drop để đọc giả có thể theo đuổi đến cái kết của truyện!!!, Chapter 95

Shin Seiki Evangelion

/ Chapter 95
Báo chương lỗi
Shin Seiki Evangelion
Shin Seiki Evangelion
Shin Seiki Evangelion
Shin Seiki Evangelion
Shin Seiki Evangelion
Shin Seiki Evangelion
Shin Seiki Evangelion
Shin Seiki Evangelion
Shin Seiki Evangelion
Shin Seiki Evangelion
Shin Seiki Evangelion
Shin Seiki Evangelion
Shin Seiki Evangelion
Shin Seiki Evangelion
Shin Seiki Evangelion
Shin Seiki Evangelion
Shin Seiki Evangelion

Shin Seiki Evangelion

/ Chapter 95
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508 6 thang