Samurai Spirits Chapter 3: Bán Dương chi Chủ, next Samurai Spirits Chapter 4

Đây là truyện được cải biên từ Samurai Shodown 2 3D Hyper NeoGeo 64 của SNK.Sau trận chiến kinh tâm động hồn, Bá Vương Hoàn trở lại cố hương Nakoruru tu luyện, giữa đường gặp nhẫn giả đến từ Mỹ Galford, Nakoruru thì phát hiện Ma nữ Sắc đang thu hút Bá Vương Hoàn để Ám Hắc thần hồi sinh. Số mạng bảy võ sĩ, một trường sinh tử đấu chánh tà bắt đầu..., Chapter 3: Bán Dương chi Chủ

Samurai Spirits

/ Chapter 3: Bán Dương chi Chủ
Báo chương lỗi
Samurai Spirits
Samurai Spirits
Samurai Spirits
Samurai Spirits
Samurai Spirits
Samurai Spirits
Samurai Spirits
Samurai Spirits
Samurai Spirits
Samurai Spirits
Samurai Spirits
Samurai Spirits
Samurai Spirits
Samurai Spirits
Samurai Spirits
Samurai Spirits
Samurai Spirits
Samurai Spirits
Samurai Spirits
Samurai Spirits
Samurai Spirits
Samurai Spirits
Samurai Spirits
Samurai Spirits
Samurai Spirits
Samurai Spirits
Samurai Spirits
Samurai Spirits
Samurai Spirits
Samurai Spirits

Samurai Spirits

/ Chapter 3: Bán Dương chi Chủ
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508