Poker King Poker King 002 - Người có đôi mắt thánh, next Poker King Poker 3

Nikaidou Hiroshi cùng hai anh trai của mình mỗi người được nhận 100 triệu yên từ người cha của mình cùng lời giao hẹn rằng ai sử dụng tốt nhất số tiền này sẽ trở thành người thừa kế chính thức của nhà Nikaidou. Với một người không thích học hành, chỉ khoái cá cược như Hiroshi, khác hẳn với 2 người anh đang học ở đại học Toudai, liệu cậu sẽ làm gì với số tiền khổng lồ đó? Và ai sẽ trở thành người thừa kế của nhà Nikaidou? Đón xem để biết thêm chi tiết , Poker King 002 - Người có đôi mắt thánh

Poker King

/ Poker King 002 - Người có đôi mắt thánh
Báo chương lỗi
Poker King
Poker King
Poker King
Poker King
Poker King
Poker King
Poker King
Poker King
Poker King
Poker King
Poker King
Poker King
Poker King
Poker King
Poker King
Poker King
Poker King
Poker King
Poker King
Poker King
Poker King

Poker King

/ Poker King 002 - Người có đôi mắt thánh
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508