OverGeared [Chapter 24] Next [Chapter 25]

Vì Shin Youngwoo đã có một cuộc đời không may và hiện đang bị mắc kẹt khi mang gạch trên các công trường xây dựng. Anh ta thậm chí đã phải lao động trong trò chơi VR, Satisfy!Tuy nhiên, may mắn sẽ sớm bước vào cuộc sống vô vọng của anh. Nhân vật của anh ta, GRID , sẽ khám phá ra hang động phía Bắc cho một nhiệm vụ, và ở nơi đó, anh ta sẽ tìm thấy. . . và trở thành một người chơi huyền thoại..., Chapter 24

OverGeared

/ Chapter 24
Báo chương lỗi
OverGeared
OverGeared
OverGeared
OverGeared
OverGeared
OverGeared
OverGeared
OverGeared
OverGeared

OverGeared

/ Chapter 24
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508 6 thang