One Piece - Đảo Hải Tặc Chapter 875: Danh dự người phụ nữ, next One Piece - Đảo Hải Tặc Chapter 876

Monkey D. Luffy, 1 cậu bé rất thích hải tặc có ước mơ tìm được kho báu One Piece và trở thành Vua hải tặc - Pirate King. Lúc nhỏ, Luffy tình cờ ăn phải trái quỉ (Devil Fruit) Gomu Gomu, nó cho cơ thể cậu khả năng co dãn đàn hồi như cao su nhưng đổi lại cậu sẽ không bao giờ biết bơi. Sau đó Luffy lại được Shank cứu thoát tuy nhiên ông ta bị mất 1 cánh tay. Sau đấy Shank chia tay Luffy và để lại cho cậu cái mũ rơm (Straw Hat) và nói rằng: "Sau này bao giờ thành cướp biển hãy gặp ta và trả lại nó". Chính lời nói này đã thúc đầy Luffy trở thành 1 cướp biển thật sự.   , Chapter 875: Danh dự người phụ nữ

One Piece - Đảo Hải Tặc

/ Chapter 875: Danh dự người phụ nữ
Báo chương lỗi
One Piece - Đảo Hải TặcOne Piece - Đảo Hải TặcOne Piece - Đảo Hải TặcOne Piece - Đảo Hải TặcOne Piece - Đảo Hải TặcOne Piece - Đảo Hải TặcOne Piece - Đảo Hải TặcOne Piece - Đảo Hải TặcOne Piece - Đảo Hải TặcOne Piece - Đảo Hải TặcOne Piece - Đảo Hải TặcOne Piece - Đảo Hải TặcOne Piece - Đảo Hải TặcOne Piece - Đảo Hải TặcOne Piece - Đảo Hải TặcOne Piece - Đảo Hải Tặc

One Piece - Đảo Hải Tặc

/ Chapter 875: Danh dự người phụ nữ
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508