Nanatsu no Taizai [Chapter 331] Next [Chapter 332]

Thất đại ác nhân, một nhóm chiến binh có tham vọng lật đổ vương quốc Britannia, được cho là đã bị tiêu diệt bởi các hiệp sĩ thánh chiến mặc dù vẫn còn 1 số người cho rằng họ vẫn còn sống. 10 năm sau, Các hiệp sĩ thánh chiến đã làm 1 cuộc đảo chính và khống chế đức vua, họ trở thành người cai trị độc tài mới của vương quốc. Elizabeth, con gái duy nhất của nhà vua, đã lên đường tìm thất đại ác nhân để nhờ họ tái chiếm lại vương quốc. Công chúa có thành công trong việc tìm kiếm thất đại ác nhân, các hiệp sĩ thánh chiến sẽ làm gì để ngăn chăn cô? xem các chap truyện sau sẽ rõ., Chapter 331

Nanatsu no Taizai

/ Chapter 331
Báo chương lỗi
Nanatsu no Taizai
Nanatsu no Taizai
Nanatsu no Taizai
Nanatsu no Taizai
Nanatsu no Taizai
Nanatsu no Taizai
Nanatsu no Taizai
Nanatsu no Taizai
Nanatsu no Taizai
Nanatsu no Taizai
Nanatsu no Taizai
Nanatsu no Taizai
Nanatsu no Taizai
Nanatsu no Taizai
Nanatsu no Taizai
Nanatsu no Taizai
Nanatsu no Taizai

Nanatsu no Taizai

/ Chapter 331
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508 6 thang