Mình có thể thấy chúng... Chapter 20, next Mình có thể thấy chúng... Chapter 21

Bạn sẽ làm gì khi thấy được nhưng thứ "không nên nhìn thấy"?!. Câu chuyện ngắn gồm 4 trang 1 chap về cô bé số khổ khi lâm vào tình trạng như trên , Chapter 20

Báo chương lỗi
Mình có thể thấy chúng... Mình có thể thấy chúng... Mình có thể thấy chúng... Mình có thể thấy chúng... Mình có thể thấy chúng... Mình có thể thấy chúng... Mình có thể thấy chúng... Mình có thể thấy chúng... Mình có thể thấy chúng... Mình có thể thấy chúng... Mình có thể thấy chúng... Mình có thể thấy chúng... Mình có thể thấy chúng... Mình có thể thấy chúng... Mình có thể thấy chúng... Mình có thể thấy chúng...
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508