Long Mộ Chapter 1: Thế giới truyền kỳ, next Long Mộ Chapter 2

Chuyển thể từ tiểu thuyết võng du (game online) cùng tên của tác giả Long Cốt Vệ. Chu Hiền vào sinh nhật 14 tuổi đã nhận được một nón chơi game cũ và một Phù Văn, nhờ đó phát hiện game không chỉ là game, quái trong game xâm lược thế giới này, năng lượng và skill trong game cũng có thể áp dụng ở thế giới hiện thực...., Chapter 1: Thế giới truyền kỳ

Long Mộ

/ Chapter 1: Thế giới truyền kỳ
Báo chương lỗi
Long Mộ
Long Mộ
Long Mộ
Long Mộ
Long Mộ
Long Mộ
Long Mộ
Long Mộ
Long Mộ
Long Mộ
Long Mộ
Long Mộ
Long Mộ
Long Mộ
Long Mộ
Long Mộ
Long Mộ
Long Mộ
Long Mộ
Long Mộ
Long Mộ
Long Mộ
Long Mộ
Long Mộ
Long Mộ

Long Mộ

/ Chapter 1: Thế giới truyền kỳ
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508