Lessa 2: The Crimson Knight Chapter 87, next Lessa 2: The Crimson Knight Chapter 88

Phần 2 của truyện Lessa. 1 năm sau sự kiện thử nghiệm vệ tinh Mặt Trời thất bại, đảo Lục Giác giờ đã trở thành vương quốc của lũ Deman, con người phải sống chui lủi khắp nơi và lũ Deman có thể ập tới bất kì lúc nào, Rano và Lessa đang ở đâu ? Chuyện gì sẽ xảy ra với số phận loài người đây? , Chapter 87

Báo chương lỗi
Lessa 2: The Crimson Knight
Lessa 2: The Crimson Knight
Lessa 2: The Crimson Knight
Lessa 2: The Crimson Knight
Lessa 2: The Crimson Knight
Lessa 2: The Crimson Knight
Lessa 2: The Crimson Knight
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508