Kusuriya no Hitorigoto [Chapter 29] Next [Chapter 30]

Ở trong triều đình, một cô gái trẻ bị trở thành nô tì, Maomao. Câu chuyện mở đầu khi Maomao (bác sĩ từ phố đèn đỏ) nghe về chuyện con của hoàng đế bị chết non. Bản tính hiếu kì và khát vọng tri thức đã làm cô phải ra tay. Vậy thì cô đã tìm ra được gì? Chuyện gì đang xảy ra trong triều đình?, Chapter 29

Kusuriya no Hitorigoto

/ Chapter 29
Báo chương lỗi
Kusuriya no Hitorigoto
Kusuriya no Hitorigoto
Kusuriya no Hitorigoto
Kusuriya no Hitorigoto
Kusuriya no Hitorigoto
Kusuriya no Hitorigoto
Kusuriya no Hitorigoto
Kusuriya no Hitorigoto
Kusuriya no Hitorigoto
Kusuriya no Hitorigoto
Kusuriya no Hitorigoto
Kusuriya no Hitorigoto
Kusuriya no Hitorigoto
Kusuriya no Hitorigoto
Kusuriya no Hitorigoto
Kusuriya no Hitorigoto
Kusuriya no Hitorigoto
Kusuriya no Hitorigoto
Kusuriya no Hitorigoto
Kusuriya no Hitorigoto
Kusuriya no Hitorigoto
Kusuriya no Hitorigoto

Kusuriya no Hitorigoto

/ Chapter 29
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508 6 thang