HONKAI IMPACT 3RD [Chapter 6] Next [Chapter 7]

2013: Cuộc chiến Honkai lần thứ 3 bắt đầu ở phía đông Nagazora. 3 cô gái trẻ sống sót sau vụ việc. Sau khi được Schicksal Far East Branch giải cứu, những cô gái này đã được tìm thấy để nắm giữ sức mạnh to lớn có thể giúp loài người sống sót sau cuộc tấn công của Honkai. Đây là câu chuyện của họ., Chapter 6

HONKAI IMPACT 3RD

/ Chapter 6
Báo chương lỗi
HONKAI IMPACT 3RD
HONKAI IMPACT 3RD
HONKAI IMPACT 3RD
HONKAI IMPACT 3RD
HONKAI IMPACT 3RD
HONKAI IMPACT 3RD
HONKAI IMPACT 3RD
HONKAI IMPACT 3RD
HONKAI IMPACT 3RD
HONKAI IMPACT 3RD
HONKAI IMPACT 3RD
HONKAI IMPACT 3RD
HONKAI IMPACT 3RD
HONKAI IMPACT 3RD
HONKAI IMPACT 3RD
HONKAI IMPACT 3RD
HONKAI IMPACT 3RD
HONKAI IMPACT 3RD
HONKAI IMPACT 3RD

HONKAI IMPACT 3RD

/ Chapter 6
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508 6 thang