Heros [Chapter 3] Next [Chapter 4]

Crossover đặc biệt với sự góp mặt của Rave - Fairy Tail - Eden Zero!!! Hứa hẹn sẽ mang tới các trận chiến cực kì mãn nhãn!!, Chapter 3

Heros

/ Chapter 3
Báo chương lỗi
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros

Heros

/ Chapter 3
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508 6 thang