Heros [Chapter 1] Next [Chapter 2]

Crossover đặc biệt với sự góp mặt của Rave - Fairy Tail - Eden Zero!!! Hứa hẹn sẽ mang tới các trận chiến cực kì mãn nhãn!!, Chapter 1

Heros

/ Chapter 1
Báo chương lỗi
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros
Heros

Heros

/ Chapter 1
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508 6 thang