Gokutei Higuma Chapter 5, next Gokutei Higuma Chapter 6

Những kẻ xấu, hãy sẵn sàng đi!! Những kẻ gây rối chạytrốn từ địa ngục thường được gọi là "Vong hồn". Chúng nhập vào người sống ở trần gian rồi đi làm việc xấu. Kurumine Ayaha là một cô gái bị vong hồn nhập rồi móc túi trong vô thức. Cô tới một ngôi chùa để xin trừ tà. Nhưng ở đó cô không gặp trụ trì mà lại gặp một chàng trai vô tư -HIGUMA. Nhìn thoáng qua thì cậu không giống một người đáng tin cậy... tuy nhiên cậu chính là Ngục Tốt Nhân kiểm soát Vong Hồn... Cuộc chiến giữa Ngục Tốt Nhân Higuma và Vong Hồn chính thức bắt đầu...!!!, Chapter 5

Gokutei Higuma

/ Chapter 5
Báo chương lỗi
Gokutei Higuma
Gokutei Higuma
Gokutei Higuma
Gokutei Higuma
Gokutei Higuma
Gokutei Higuma
Gokutei Higuma
Gokutei Higuma
Gokutei Higuma
Gokutei Higuma
Gokutei Higuma
Gokutei Higuma
Gokutei Higuma
Gokutei Higuma
Gokutei Higuma
Gokutei Higuma
Gokutei Higuma
Gokutei Higuma
Gokutei Higuma
Gokutei Higuma
Gokutei Higuma
Gokutei Higuma

Gokutei Higuma

/ Chapter 5
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508