GhostBlade Vol 1 - Ice Princess - Công chúa băng, next GhostBlade Vol 2

Cách đây rất lâu, ở Neraland, những con người ngoan đạo đã xây dựng một tòa tháp vĩ đại để thể hiện sự tôn trọng với nữ thần Nera của họ. Nữ thần Nera đã vô cùng xúc động bởi lòng đạo đức của con người; để thưởng cho họ, ngài mở một cánh cửa trên đỉnh tháp. Cánh cửa thanh tao này kết nối với một thế giới khác; nó được biết đến với cái tên Heaven Eye. Tuy nhiên... , Vol 1 - Ice Princess - Công chúa băng

GhostBlade

/ Vol 1 - Ice Princess - Công chúa băng
Báo chương lỗi
GhostBlade
GhostBlade
GhostBlade
GhostBlade
GhostBlade
GhostBlade
GhostBlade
GhostBlade
GhostBlade
GhostBlade
GhostBlade
GhostBlade
GhostBlade
GhostBlade
GhostBlade
GhostBlade
GhostBlade
GhostBlade
GhostBlade
GhostBlade
GhostBlade

GhostBlade

/ Vol 1 - Ice Princess - Công chúa băng
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508