Frontier Diary

Saphate là con trai thứ hai của gia đình quý tộc tham lam. Anh ghét cách gia tộc của mình vắt kiệt tiền của dân chúng và cách họ lãng phí nó và khi anh ta phản đối cách hành động của gia đình, anh ta đã bị đá ra ngoài.
10
  • Nhóm dịch: Đang cập nhập ...
  • Tác giả: Đang cập nhập ...
  • Lượt xem: 314

X
X