Dị Thế Tà Quân Chapter 14, next Dị Thế Tà Quân Chapter 15

Thế giới bị hủy, con người không quan tâm, thì liên quan gì đến ta? Ta cười nhạt một tiếng, với bản tính của ta, khoái ý tình thù, với bản tâm của ta, ngao du thế gian, mạng ta do ta không do trời! Sát thủ xuyên việt dị giới, trên hành trình bước lên đỉnh cao dị thế, trở thành Nhất Đại Tà Quân! , Chapter 14

Dị Thế Tà Quân

/ Chapter 14
Báo chương lỗi
Dị Thế Tà Quân
Dị Thế Tà Quân
Dị Thế Tà Quân
Dị Thế Tà Quân
Dị Thế Tà Quân
Dị Thế Tà Quân
Dị Thế Tà Quân
Dị Thế Tà Quân
Dị Thế Tà Quân
Dị Thế Tà Quân
Dị Thế Tà Quân

Dị Thế Tà Quân

/ Chapter 14
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508