Daiya no Ace II Chapter 67, next Daiya no Ace II Chapter 68

phần 2 củaAce of diamond mở đầu chương là seidou đang thi đấu trên sân koushien,vào đây ủng hộ nhóm dịch:https://www.facebook.com/Soulcageteam các bác like cho em cái ạ, để còn có động lực edit lẫn trans truyện. , Chapter 67

Daiya no Ace II

/ Chapter 67
Báo chương lỗi
Daiya no Ace II
Daiya no Ace II
Daiya no Ace II
Daiya no Ace II
Daiya no Ace II
Daiya no Ace II
Daiya no Ace II
Daiya no Ace II
Daiya no Ace II
Daiya no Ace II
Daiya no Ace II
Daiya no Ace II
Daiya no Ace II
Daiya no Ace II
Daiya no Ace II
Daiya no Ace II
Daiya no Ace II
Daiya no Ace II
Daiya no Ace II
Daiya no Ace II
Daiya no Ace II
Daiya no Ace II

Daiya no Ace II

/ Chapter 67
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508