CHUYỆN CỦA YOKAI [Chapter 1] Next [Chapter 2]

Đại khái là những mẩu truyện ngắn nói về các bạn Yokai (yêu quái), theo 1 cách...không được bình thường lắm, Chapter 1

CHUYỆN CỦA YOKAI

/ Chapter 1
Báo chương lỗi
CHUYỆN CỦA YOKAI
CHUYỆN CỦA YOKAI
CHUYỆN CỦA YOKAI
CHUYỆN CỦA YOKAI
CHUYỆN CỦA YOKAI
CHUYỆN CỦA YOKAI
CHUYỆN CỦA YOKAI

CHUYỆN CỦA YOKAI

/ Chapter 1
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508 6 thang