Chainsaw-man [Chapter 11: Giữ lời hứa] Next [Chapter 12: Giữ lời hứa]

Tác giả của Fire Punch lần đầu tiên xuất hiện trên Shonen Jump với câu chuyện về một Dark Hero! Cậu thiếu niên Denji sống một cuộc sống nghèo khổ và phải làm việc vất vả để trả nợ. Cậu vừa sống vừa làm Thợ Săn Qủy cùng với Pochita - loài quỷ Chainsaw, nhưng rồi một ngày cậu trở thành mục tiêu của mọt con quỷ tàn bạo..., Chapter 11: Giữ lời hứa

Chainsaw-man

/ Chapter 11: Giữ lời hứa
Báo chương lỗi
Chainsaw-man
Chainsaw-man
Chainsaw-man
Chainsaw-man
Chainsaw-man
Chainsaw-man
Chainsaw-man
Chainsaw-man
Chainsaw-man
Chainsaw-man
Chainsaw-man
Chainsaw-man
Chainsaw-man
Chainsaw-man
Chainsaw-man
Chainsaw-man
Chainsaw-man
Chainsaw-man
Chainsaw-man
Chainsaw-man
Chainsaw-man
Chainsaw-man
Chainsaw-man

Chainsaw-man

/ Chapter 11: Giữ lời hứa
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508 6 thang