Cái Chết Sau 7 Ngày Chapter 3, next Cái Chết Sau 7 Ngày Chapter 4

Trên đường trở lại trường, bảy sinh viên bắt gặp một sinh vật kỳ lạ, thân bò mặt người. Điều này đồng nghĩa họ chỉ còn sống được bảy ngày. Khi ngày định mệnh đó đến, họ sẽ làm gì để sinh tồn? , Chapter 3

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 12/07/19 2804