Bokutachi wa benkyou ga dekinai [Chapter 131] Next [Chapter 132]

Yugia Nariyuki năm 3 cao trung, thuộc dạng con nhà nghèo vượt khó học giỏi. Được trường cử là gia sư cho 2 nhỏ thiên tài của trường. Nhỏ đầu tiên Ogata Rizu thiên tài toán học (và lý). nhỏ thứ hai Furuhashi Fumino thiên tài văn học. Rồi 2 nhỏ này blabla... cái trường này thì blabla... rồi blabla... Nói chung cứ vào đọc ắt biết :v, Chapter 131

Báo chương lỗi
 Bokutachi wa benkyou ga dekinai
 Bokutachi wa benkyou ga dekinai
 Bokutachi wa benkyou ga dekinai
 Bokutachi wa benkyou ga dekinai
 Bokutachi wa benkyou ga dekinai
 Bokutachi wa benkyou ga dekinai
 Bokutachi wa benkyou ga dekinai
 Bokutachi wa benkyou ga dekinai
 Bokutachi wa benkyou ga dekinai
 Bokutachi wa benkyou ga dekinai
 Bokutachi wa benkyou ga dekinai
 Bokutachi wa benkyou ga dekinai
 Bokutachi wa benkyou ga dekinai
 Bokutachi wa benkyou ga dekinai
 Bokutachi wa benkyou ga dekinai
 Bokutachi wa benkyou ga dekinai
 Bokutachi wa benkyou ga dekinai
 Bokutachi wa benkyou ga dekinai
 Bokutachi wa benkyou ga dekinai
 Bokutachi wa benkyou ga dekinai
 Bokutachi wa benkyou ga dekinai
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508 6 thang