BOKU NO NAMAE WA "SHOUNEN A" [Chapter 16] Next [Chapter 17]

Năm 13 tuổi, tôi đã giết người. Và rồi tôi chỉ còn được biết tới với tên gọi Cậu bé A. Mất đi tương lai và hạnh phúc nhưng, tôi vẫn quyết bảo vệ bạn bè mình bằng mọi giá!!!, Chapter 16

Báo chương lỗi
BOKU NO NAMAE WA
BOKU NO NAMAE WA
BOKU NO NAMAE WA
BOKU NO NAMAE WA
BOKU NO NAMAE WA
BOKU NO NAMAE WA
BOKU NO NAMAE WA
BOKU NO NAMAE WA
BOKU NO NAMAE WA
BOKU NO NAMAE WA
BOKU NO NAMAE WA
BOKU NO NAMAE WA
BOKU NO NAMAE WA
BOKU NO NAMAE WA
BOKU NO NAMAE WA
BOKU NO NAMAE WA
BOKU NO NAMAE WA
BOKU NO NAMAE WA
BOKU NO NAMAE WA
BOKU NO NAMAE WA
BOKU NO NAMAE WA
BOKU NO NAMAE WA
BOKU NO NAMAE WA
BOKU NO NAMAE WA
BOKU NO NAMAE WA
BOKU NO NAMAE WA
BOKU NO NAMAE WA
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508 6 thang