Azure and Claude [Chapter 16] Next [Chapter 17]

Bộ này sẽ không giống với đa số những bộ manga mà lâu nay các bạn thường đọc, nó có hướng thiên nhiều hơn về chiều sâu tâm lý nên sẽ khá thách thức người đọc. Về cơ bản thì main chính có năng lực điều khiển cơ thể người khác và đã sử dụng năng lực đó để khiến đối tượng tự tử... đó là cho đến khi main gặp được một đối tượng đặc biệt., Chapter 16

Azure and Claude

/ Chapter 16
Báo chương lỗi
Azure and Claude
Azure and Claude
Azure and Claude
Azure and Claude
Azure and Claude
Azure and Claude
Azure and Claude
Azure and Claude
Azure and Claude
Azure and Claude
Azure and Claude
Azure and Claude
Azure and Claude
Azure and Claude
Azure and Claude
Azure and Claude
Azure and Claude
Azure and Claude
Azure and Claude
Azure and Claude
Azure and Claude
Azure and Claude
Azure and Claude
Azure and Claude
Azure and Claude
Azure and Claude
Azure and Claude
Azure and Claude

Azure and Claude

/ Chapter 16
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508 6 thang