ẤN KÝ ABYSS [Chapter 14] Next [Chapter 15]

Con người được sinh ra với những ấn ký” , thứ cho phép họ có được khả năng liên kết với ma thuật chảy xuyên suốt toàn thế giới này. Một hoàng tử nhỏ đã sử dụng ấn ký của mình để xóa sổ toàn bộ một thành phố. Liệu cậu ấy sẽ chuộc lại lỗi lầm ấy như thế nào? Câu chuyện của cậu ấy bắt đầu từ hố sâu tuyệt vọng nhất., Chapter 14

ẤN KÝ ABYSS

/ Chapter 14
Báo chương lỗi
ẤN KÝ ABYSS
ẤN KÝ ABYSS

ẤN KÝ ABYSS

/ Chapter 14
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508 6 thang