A STORY ABOUT WANTING TO COMMIT SUICIDE, BUT IT DOESN'T WORK [Chapter 26] Next [Chapter 27]

Túm váy lại là một tên nhát gan muốn tự tử nhưng quá sợ. Hắn nghĩ tới việc nhờ một cô gái Yandere giết mình, nhưng đời đâu như mơ :) cái chết không hề dễ dàng như vậy ~, Chapter 26

Báo chương lỗi
A STORY ABOUT WANTING TO COMMIT SUICIDE, BUT IT DOESN'T WORK
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508 6 thang