A Returner s Magic Should Be Special Chapter 129, next A Returner s Magic Should Be Special Chapter 130

Đại khái là thanh niên nghèo vượt khó, tuy không được đào tạo bài bản nhưng lại có khả năng gánh team. có điều chết vì quả thưởng bonus. Main nhà ta được hồi sinh và cho một cơ hội thay đổi. Liệu main có khả năng lập Harem và trở thành quí sờ tộc để được sức mạnh thay đổi tương lai của mình :))) mà đọc cái tiêu đề thì khỏi đoán ha :))) LOLLL, Chapter 129

Báo chương lỗi
A Returner s Magic Should Be Special
A Returner s Magic Should Be Special
A Returner s Magic Should Be Special
A Returner s Magic Should Be Special
A Returner s Magic Should Be Special
A Returner s Magic Should Be Special
A Returner s Magic Should Be Special
A Returner s Magic Should Be Special
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508