Hirano Kouta

  • Drifters
    Chapter 65
    Drifters

    Vào thời kì Chiến quốc của Nhật Bản (vào khoảng thế kỷ XV đến XVII) . Đây là thời điểm giao tranh ác liệt của các lãnh chúa nhằm phân định quyền lực,..

    ĐỌC NGAY
X
X
X