tktrans.wordpress.com

  • Demon' Plan
    Chapter 8
    Demon' Plan

    Để đạt được lấy nguyện vọng của mình, Boro - nhân vật chính của chúng ta - khao khát sức mạnh của quỷ, sức mạnh của bóng tối. Nhưng cậu sẽ phải làm ..

    ĐỌC NGAY
X
X
X