Công Chúa Bạo Dâm Ở Thế Giới Khác

  • Isekai Gomon Hime
    Chapter 3
    Isekai Gomon Hime

    「Tên của ta là『Nhục hình Công chúa』Elizabeth Le Fanu. Một con sói kiêu hãnh nhưng cũng đồng thời cũng là một con lợn nái hèn mọn.」Sau khi chết đi, Kaito Sen..

    ĐỌC NGAY
X
X
X