Chương 129
Chương 129 Chương 129 Chương 129 Chương 129 Chương 129 Chương 129 Chương 129 Chương 129 Chương 129 Chương 129 Chương 129 Chương 129 Chương 129 Chương 129 Chương 129 Chương 129 Chương 129 Chương 129 Chương 129 Chương 129 Chương 129 Chương 129

Sắp xếp: Mới nhất

 • Thành viên
  Mai Phương
  Chương 35 2021/02/25 00:56

  Tinh ý đấy

  Trả lời
 • Thành viên
  Mai Phương
  Chương 30 2021/02/25 00:19

  “Ngoài kẻ đó hắn không care đến ai” eoooo mùi thế :))))

  Trả lời
 • Thành viên
  deptrainhat7
  Chương 129 2021/02/23 19:31

  Cho hỏi là thằng jogo vs dagon chết chưa vậy

  Trả lời
 • Thành viên
  Mai Phương
  Chương 27 2021/02/23 18:10

  Tội junpei, nhưng thật sự khi dính líu đến mấy thứ ác thì chắc chắn phải trả giá rồi

  Trả lời
 • Thành viên
  Mai Phương
  Chương 1 2021/02/19 21:57

  Oh :v

  Trả lời
X